Sider

mandag 16. september 2013

Mitt PLN


Tanker, tanker, tanker…… hvordan skal jeg kunne presentere mitt rot av et personlig nettverk uten at andre får vondt i hodet når de leser? Jeg føler jeg er overalt, litt her og litt der, kanskje litt mest der?

Mitt PLN gjør meg bedre istand til å gjøre jobben min, det inspirerer meg, min kunnskap blir bekreftet, jeg blir engasjert og føler at jeg er klarer å følge med på nye tanker. Tror kanskje også mitt PLN gjør meg beriket. 

Da jeg begynte virkelig på ferden med å utvikle mitt PLN, for 6-7 år siden, var jeg litt mer strukturert enn nå (føles det som) og satt meg inn i ulike verktøy litt etter litt. Jeg bygget opp ganske raskt et eget “samfunn” og nettverk, med interessante mennesker/ideer/bedrifter/sider fra Twitter, men også facebook. Ble raskt medlem av Del og Bruk og andre Ning. Ikke så veldig mange som tusener, men nok til at jeg følte at jeg kunne følge litt med. Og så ble det vel litt mye?  I begynnelsen var det mest for å få oversikt og forsøke å følge med. Læringskurven var meget bratt. Tror jeg egentlig var innom alle klassene til Bloom om læringsmål.  Det var både det å få kunnskap, opparbeide min egen forståelse, kunne bruke kunnskapen selv, kunne analysere og velge vekk, trekke egne slutninger og ta mine egne vurderinger. Tror ikke det var i nevnte rekkefølge, men læringen skjedde i “hopp og sprett”.  


Her tror jeg at jeg er enda, hopp og sprett altså:-) Kanskje det er blitt mer organisert kaos, men føler at jeg skulle hatt enda mer tid til å lese meg opp/følge linker/gode ideer etc. Det som er mine utfordringer er å stoppe meg selv, siden det er uendelig av ressurser “der ute”. Håper at dette studiet vil hjelpe meg til å bli mer fokusert noen ganger. Jeg er litt sånn “all over”. Jeg kan komme over linker til programmer/sider/verktøy som jeg  oppdager jeg allerede har konto hos ……