Sider

søndag 25. september 2011

Ja, til begge to som kommenterte forrige innlegg. Og i TPACK fant jeg mye som gav meg en bedre oversikt over hva teknologi er i forhold til både fag og pedagogikk. Ganske klargjørende tekst. Helt enig med deg Berit. ...

Tenker kanskje at ledelse i forhold til IKT på en måte er litt vanskeligere enn annen endring. Når jeg tenker på egne erfaringer... Ser at dette er et ømt punkt for mange på egen skole og kan vel kanskje lure litt på hvorfor... Kan bare referer til at rektor fikk laget en undersøkelse hvor alle lærere skulle fortelle om hva de behersket, kjente til, brukte osv. Dette var en ganske omfattende test og det endte med at 33% av kollegiet ikke svarte. Noen skrev også sinte mailer til rektor og lurte på hvorfor dette var nødvendig! Lurer på om en del følte at de mistet litt respekt og ansikt....Kanskje det er her litt av utfordringen ligger?

Vi arbeider for tiden på min skole med vårt grunnleggende læringssyn og trekker linjer til den type vurdering som gjøres av den enkelte. Dette er et formidabelt arbeid, og mange sier at de har et læringssyn, men hvor dette ikke gjenspeiles i den praksis, de metoder som brukes og den vurderingspraksis som foregår. Hvorfor denne "missing link" mellom teori og praksis? Jeg tror mange oppriktig mener at det er samsvar med det læringssyn som de forfekter og det som gjøres i klasserommet. Og de finner det vanskelig å gå fra kjente former og metoder, til noe annet når de må speile sine egne holdninger mot praksis. Kanskje jeg kan våge å trekke linjene i denne "endrings vegringen" helt til IKT arbeidet?  I denne forbindelse kan jeg trekke frem et sitat fra kap. 11 "Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling". Kjenner at jeg vil finne tilbake til de studier dette sitatet referer seg til: "Studier viser at lærere lettere tar i bruk nye digitale medier hvis de kan anvende disse i tråd med sitt eksisterende pedagogiske grunnsyn (Ertmer 2005, Veen 1993)" s. 217.

Hvis jeg trekker sitatet langt kan jeg si at ja, det stemmer med mine erfaringer. Men ikke bare.... Kan jeg trekke den slutning at de som er for formidlingspedagogikk ikke så lett tar i bruk digitale medier hvis de brukes av elever til konstruksjon av kunnskap? Vil det si at lærere som grunnleggende baserer seg på et sosialkonstuktivistisk læringssyn (ikke bare det) lettere tar ibruk IKT i pedagogisk arbeid? Det er nærliggende å trekke denne slutningen, men vet at det er litt vel lettvint.

tirsdag 13. september 2011

Skoleledelse og IKT

Er det noe spesielt å tenke på når vi linker ledelse og IKT i forhold til andre spørsmål?

Etter noen dager i Trondheim er jeg ikke så sikker. Mye av diskusjonene dreier seg om endringsledelse generelt, men siden vi er nå  i de "digital natives" tidsregning så må skolene endre mye iforhold til sine tidligere arbeidsmåter, holdninger og vyer når det gjelder bruk av datamaskiner. Og i den forbindelse må mye av vår oppmerksomhet rettes mot ledelse og IKT. Så da er jeg tilbake til utgangspunktet:  om det er noe spesielt med akkurat IKT og ledelse: Ja, ihvertfall i forhold til tid og krefter som må settes inn for å arbeide med spørsmålet på en god måte. Og la meg ikke glemme nye løsninger.