Sider

lørdag 29. oktober 2011

Homo Zappiens forsvant litt....


Jeg sitter hjemme en lørdag morgen, ro og fred i huset, ikke annet er planlagt for dagen enn å skrive et innlegg på bloggen min. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å fabulere litt rundt artikkelen “Meeting Homo zappiens” (Veen og Vrakking 2006). Denne artikkelen er interessant, men også en artikkel jeg har lyst til å diskutere…
.
Men nå vil jeg fortelle litt om min digitale morgen. Elevene mine presenterte et emne i engelsken i går og denne morgenen fører jeg først kommentarer og vurderinger inn på Itslearning. Elevene er nå vant til å få sine vurderinger raskt og på itslearning. (Bruken av karakterboken på itslearning er obligatorisk på vår skole og mulighetene er mange.) Videre legger jeg ut noen meldinger til avdelingen min om interessante artikler jeg anbefaler de å lese. Alt dette er på Itslearning.  

Jeg oppdaterer deretter meg på Facebook, ser hva mine venner i verden holder på med. Der ligger det noen meldinger, en fra Kypros og en fra Estland, som jeg svarer på. Det er skolefolk som har spørsmål om jeg vil være med i Comenius prosjekt, men de er også mine venner, så jeg skriver litt tilbake om hva jeg holder på med, både privat og på jobben. Jeg oppdaterer meg også på engelske aviser (må jo det som engelsk lærer), jeg følger også mange (“liker sider”)grupper og institusjoner som er interessert i skoleutvikling og IKT rundt i verden. En og annen personlig oppdatering kommer også i rekken. Ser at en venn av meg i USA er på vei til sitt første marathon i Washington D.C. Kanskje jeg ikke greier å skille jobb og personlig liv, men for meg gjør ikke det noe.  Leser på siden til “William Shakespeare,  Infamous poet and playwrigth” litt av Hamlet og nyter ordene,  noe som alltid er godt. Videre leser jeg oppdateringene på “TeachingEnglish.BritishCouncil”  sin side. God faglig oppdatering ;-) 

Jeg kikker også alltid innom en av mine favoritter TED, men i dag finner jeg ikke en video jeg vil kikke på.  Ferdig på Facebook. Deretter ser jeg igjennom mailen min og finner noen viktige jobbmail jeg fikk sent fredag kveld. Puster lettet ut fordi jeg hadde ventet på disse. Lørdagen ser ut som om blir braJ

Etter en liten runde i huset tenker jeg at jeg er klar for å gyve løs på Homo Zappiens, men ved maskinen tar jeg en tur innom Google + (litt som Facebook, men for meg er denne kun for faglig oppdatering, akkurat som jeg bruker Twitter).  Der dukker opp oppdateringer fra Arne Krokan blant annet. Hvor han har lagt ut en lenke til Jeremy Nixon med interessante tall fra amerikansk økonomi. Og da får jeg med meg litt utenriks stoff også. Alltid godt for en statsviter. Videre leser jeg oppdateringer fra blant annet Rune Mattiesen, som skriver om IKT i videregående skole og har lagt ut en lenke til CBS news og en reportasje om autisme og apps. Interessant! Anbefaler alle å se den. Denne videoen er også en faglig oppdatering for meg, men også av interesse fordi dette handler om å gjøre hverdagen bedre for mennesker. Dette er bare rett og slett oppdatering for sjelen min. 

Videre nedover nyhetsstrømmen ser jeg også fra Dalai Lama at han har holdt et lite innlegg om det å være forsiktig med bruk av våre naturressurser, også i et etisk perspektiv. En annen som kommer med mange innlegg er Howard Rheingold, mye morsomt å lese.

Etter kanskje 2 timer til sammen (kanskje mye for mange?) føler jeg at jeg har hatt en god formiddag. Tenker at kanskje dette er noe å dele med andre? Fordi min oppdatering, både faglig og sosialt de siste timene har vært mulig fordi andre mennesker rundt omkring i verden er villig til å dele med blant annet meg. Andre mennesker hjelper meg til å finne interessante historier, de har allerede gjort en del jobb med å se igjennom blogger, aviser, tv og andre medier, for å dele det de finner av interesse med meg.

Skal komme tilbake til Homo Zappiens…. Tror jeg er en, har jo selvsagt hatt på tv og sett nyheter samtidig som jeg skriver. Facebook er åpen, itslearning og meldinger fra er besvart innimellom (en elev måtte bare si seg kjempefornøyd med karakteren sin), Google+ følges og jeg har svart på en del sms, min datters lag har vunnet to kamper idag.......

tirsdag 18. oktober 2011

Jeg gledet meg gjennom influensa smertene

Selvsagt måtte jeg bli syk i høstferien og influensaen slo meg i bakken. (Må lære å skrive egenmelding..) - men hadde jo lyst å lese litt. Bladde litt i kompendiet og kom over Kjell Atles (Og Oddrun Laaugsands) lille artikkel om skolementor. Tok to paracet til og ville forsøke å lese.... men det gikk jo raskt. For meg deilig i influensarusen.

Artikkelen minnet meg på forrige samling, da vår gruppe skulle "være en skole" og ta standpunkt til noen av spørsmålene i delen av Skolementor programmet. Da var det litt latter og diskusjoner....
  1. Det viste at forskjellene mellom skoler i dette landet er utrolig store. Vi snakket ikke bare om forskjellige planter, men tror også ulike solsystem var inne i bildet....
  2. Det viste at skolene hadde lagt vekt på ulike forhold/tema rundt det digitale.
  3. Jeg ble fullstendig klar over at jeg hadde myyyye å ta tak i når jeg kom hjem. Trodde vel egentlig av vi var ganske så oppegående, men det var bare på noen av hovedområdene i Skolementor.


Vel hjemme fra samling tok jeg dette opp på ledermøte og joda, rektor var vel enig om at vi måtte benytte oss av dette verktøyet. Det skulle gjøres i løpet av høsten.

Så setter influensaen inn og jeg blar hvileløst igjennom kompendiet og finner den nevnte artikkelen og leser....hvorpå jeg gledet meg til å bi frisk (ligger i sengen i skrivende stund) for å sette igang. For dette ser jeg at vi kan ha stor nytte av for å bli "den digitalt kompetente skole" (Se artikkelen for litt begrepsavklaring). Leser om de som har brukt verktøyet, leser hva det kan brukes til og lurer på om dette er min skoles "missing link"? Er det det at vi skal få et overordnet syn på vår egen skoles digitale kompetanse og satt tanker i system som skal hjelpe? Her er det jo ekspansiv læring og det høres jo bra ut. Fra sykesengen på fjellet sender jeg mail til Senteret for IKT i utdanning om vi kunne få passord og tro meg, det tok 5 min med en fin liten hilsen og jeg hadde passord!

Karer meg ned fra fjellet og holdt selvsagt digital kontakt med ledelsen på jobben igår. Avtaler at nå må dette gjøres, kanskje vi skal gjøre det sammen på storskjerm i store auditorium, ledelsen og representanter fra IKT? Jeg tror det blir bra.

Gleder meg til neste uke: frisk og vi skal gjennomføre Skolementor:-)

Referanse: "Digital kompetent skole?" Skolementor som verktøy for skoleledelsen. Oddrun Lugsand og Kjell Atle Halvorsen i Kompendium til Modul 7.

mandag 10. oktober 2011

Jeg vil ikke sove!

"Are we awake to the world we're building, or are we merely asleep in life's waiting room?" Howard Rheingold  Dette sitatet gjør noe med meg. Jeg tenker både at vi skal selv være med på å forme verden, selv med dens uforutsigbarhet og ihvertfall ikke sitte så sidelinjen og ikke delta, men bare vente. Vi kan ikke vente så mye lengre, IKT skipet har landet og vi må ta det på alvor og gjøre utviklingen til vår utvikling (kjente at den ble litt pompøs, men allikevel..)


Er vi redd? Er det det at vi ikke bryr oss? Finner vi det ikke nyttig? Arne Krokan beskriver en verden i et innlegg på egen blogg om sosiale medier på/i skolen. Han refererer til blant annet at en journalist har snakket med 30 lærere hvorav 20 sier at de ikke er på Facebook. En sier at det er nok at kona er der.. Men har vi "plikt" til å følge med, blir mitt spørsmål? Personlig vil jeg svare umiddelbart ja. Som lærer og ansatt i skolen, i en viktig institusjonen med et samfunns mandat. For å referere til både formålsparagrafen i opplæringsloven, og andre utredninger etc om skolen, både fra nasjonalt og fra lokalt nivå, så fremheves det at skolen skal utdanne elever til yrker som fremdeles ikke finnes. 


Den digitale kompetanse som femte grunnleggende basisferdighet viser også at det egentlig satses på IKT.  Vi i skolen må arbeide bedre enn vi gjør nå. (Litt ris til egen...) Og jeg kommer tilbake til hva er det som gjør at vi kanskje "sover" litt? Eller er det bare det at vi gjør så godt vi kan, men den kompleksitet og det informasjonsmangfoldet utfordrer skolen på med et slikt press at vi ikke greier mer enn vi gjør idag? Carl F. Dons beskriver begrepet literacy (Dons, 2006) og at digital kompetanse er noe mer enn digital kunnskap. Jeg ser i den refererte artikkelen at literacy begrepet kan være utfordrende for en del lærere. Og som Dons sier: "Noe av problemet er vel at vi her har en generasjonskløft hvor mange lærere er preget av usikkerhet og angst knyttet til IKT og literacy ". (Dons, 2006 s. 18 i kompendiet) Men hvor har vi som skoleledere vært om vi ikke har greid å hjelpe lærerne til å bryte ned denne kløften?  Hvor har vi vært for å fremme den digitale kompetanse og gjøre lærerne til å mestre sin digitale literacy? Jeg mener at det på mange måter har sviktet her. Både fra skoleeiers side og fra skoleledernes side. "Ansvaret for å realisere målene ligger hos skoleeier og på skolene."  (Halvorsen, 2007, s. 52 i kompendiet). Jeg er helt enig i dette og ansvaret har slik jeg har opplevd det, blitt skjøvet over på lærerne i mange tilfeller. Fordi: skolelederne ikke selv er literate......


Men tilbake til det Dons artikkel så synes jeg det også er ganske så interessant at de unges medielæring både er mer differensiert og avansert utenfor skolen enn innenfor skolen. På skolen er det ofte de grunnleggende ferdigheter som blir arbeidet med. Dette beskriver Halvorsen (2007, s. 57 i kompendiet, hentet fra Erstad 2005) som blant annet det å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskin. Men digital kompetanse er jo så mye mer; dannelsesbegreper i forhold til deling og samarbeid, det å skape og kreere osv. Hva gjør vi i skolen med våre utfordringer om vi skal trekke begrepet så langt som Stables; "To be iliterate is to be less than fully human." ?(i Dons, 2006, s. 17 i kompendiet) Utdanner vi bare delvis "human" elever?