Sider

torsdag 31. oktober 2013

Bruke Pinterest?

Digital visuell delings oppslagstavle hvor du kan samle det du vil. En konto er gratis og en bruker kan ha mange ulike egne opplagstavler og kan følge andres tavler. Ved å følge andre kan du lett se hva andre er interessert i eller hva andre mener er interessant. Pinterest er et av de mest voksende sosiale nettverk og det tredje mest populære i verden. Overtar det for Facebook? 

Du deler bilder og filmer og kan lage  tavler for ulike tema. Mange kan finne inspirasjon ved å se på bildene. Nå brukes det også i USA mye for å reklamere for egen bedrift og ulike varer. 

I begynnelsen måtte en ha en invitasjon for å kunne åpne en Pinterest konto. Nå trenger du bare å knytte den opp mot Facebook, Twitter eller email adressen din. Du bruker Pinterest ved å legget til en funksjon på vektøyslinjen din som lar deg "pinne" ("henge opp") en side på din egen tavle. Dette skjer sømløst. Pr idag er fleste parten av brukerne kvinner, men i USA er bruken blant skoler og utdannere økende.  Den utrolig enkle måten dette blir gjort på, er kanskje hovedårsaken til populariteten.


Evernote - noe for meg?

Er Evernote løsningen for meg?

Jeg har forsøkt i noen år å være ryddig og holde oversikt over linker, notater, sitater, web-sider jeg synes er interessant, vil bruke til noe eller ta vare på til senere bruk. Det har endt med at jeg har bukt ulike bookmarkings verktøy, leselister, lagret på google, litt i Skydrive osv. Videre har jeg hatt konto og lastet ned Evernote app på iPad'en for en del år siden. Hørte vel eller leste om denne websiden/verktøyet, men kom aldri så langt at jeg ordentlig tok den ibruk. 

Nå har jeg sett nøyere på hvordan Evernote virker og har tatt den ibruk! Og jeg har tatt den virkelig i bruk. 
Hva er Evernote? Det kan kanskje sies å være en kryssplattform som dekker mange oppgaver. Evernote kan være et filsystem for alt du vil ta vare på. Det kan være et sted å skrive notater. Alt fra bilder, linker, notater, utdrag, sitater kan lagres og organiseres på ett sted. Alt er søkbart, du kan tagge, eller Evernote tagger for deg. Jeg kan finne tilbake igjen til lagtet informasjonalt raskt. Det som jeg liker er at alle typer gadgets kan brukes og synkroniseringen foregår sømløst. Det er lett å knytte opp Evernote mot sosiale medier og andre verktøy i mitt PLN. Det finnes mange apper som jobber godt i Evernote.


Bildet illustrerer bare noen av de mappene jeg nå jobber i. 

Liker spesielt det at alle appene (både på Mac'en, i web'en, på iPad'en og mobilen) jobber sømløst og er lett å finne igjen når jeg jobber i Evernote. Jeg har i en del år brukt pen til å skrive på iPaden og det er en app, Penultimate, som lar meg gjøre dette og laster opp til Evernote.


Jeg kan se at Evernote kan virke godt i mitt PLN. Jeg får oversikt over det jeg tar vare på og kan lett finne frem igjen. Videre er det lett å dele akkurat det jeg vil dele.  Jeg har nok ikke fått den hele oversikten og kan nok heller ikke se for meg alt jeg kan bruke vektøyet til, men tenker at det kommer langs veien. Men jeg skal kikke nøye etter langs veien, slik at jeg utvider min kunnskap om Evernote. Har nå også linket Evernote opp mot Linkedin. Får se hva det fører med seg. 

Men jeg liker enda min OneNote og vil fortsette å bruke den…..