Sider

tirsdag 12. november 2013

Bruke PLN

PLN kan brukes til så mangt. Jeg tenker at det er uendelig av måter å bruke PLN for å løse ulike problemstillinger. 
  • Det kan være å holde seg oppdatert på emner og nyheter 
  • Det kan være å følge en konferanse, som en selv ikke kan være med på 
  • Finne inspirasjon til undervisning
  • Finne nye verktøy å bruke
  • etc. 
Når jeg skal holde meg oppdatert på et emne begynner jeg gjerne med Twitter. Jeg har noen # som følges og klikker meg gjerne videre. Dette fører meg som oftest videre til blogger, nyhetsartikler, konferanser, diskusjoner som gjør det lettere på en rask måte å få en oversikt. Da samler jeg gjerne lenker med Instapaper, som jeg senere legger inn i Evernote, til ulike "Notebooks" for de ulike emnene. For eksempel da jeg skulle ta i bruk tre nye vertøy i mitt PLN. Jeg synes dette er en ryddig og grei måte å gjøre det på. 




Det er alltid ergerlig når jeg ikke kan delta på konferanser, men da er det alltid noen legger ut informasjon på Twitter. Hver konferanse har som regel sin egen # og da er det lett å følge med. Jeg synes det er utrolig mange som er flink til å skrive kort om essensen, eller legger ut informasjon om hvor vi kan klikke oss videre. Samtidig er det ofte noen som opplyser om et samskrivingsdokument, med notater fra konfernasen. Den senere tid streames ofte konferanser, slik at en kan "være" med. Jeg ville gjerne delta på konferansen Læring for fremtiden, men ikke så lett når jeg bor i USA. Dette er nå lett å løse ved å følge streamingen fra konfernasen og følge med på twitterstrømmen fra konferansen. Denne strømmen og diskusjonen er også lett å gå tilbake til senere. 

I forbindelse med at jeg skriver på en master i skoleledelse, med arbeidstitelen "Lærere fortjener gode tilbakemeldinger" skulle jeg forsøke meg på å få hjelp og innspill av mitt PLN. Jeg synes faktisk det er litt "skummelt" å hive meg ut i det å spørre, tenk om ingen gidder å svare…… Jeg har tidligere brukt mitt PLN til å finne frem til saker, men ikke aktivt selv stilt spørsmål så mange ganger. Denne gangen trenger jeg virkelig litt hjelp og innspill fra lærere og skriver: 





Da fikk jeg en åpen respons og to responser sendt til meg som melding. Igjen er det enkelt å finne tilbake igjen til twitterstrøm som følger en #. 

Dette er bare noen måter en kan bruke PLN på og forsøke å samle og hode orden på informasjon på. 

fredag 8. november 2013

Bygge ditt eget PLN?

Først ville jeg ha tenkt litt igjennom hvordan jeg skal opptre i et PLN. Noen av "reglene" kommer underveis, men det er godt å ha tenkt litt igjennom det å være positiv, klar (ikke bruke ironi, hvor det kan misforstås), alltid referere til den du har fått ideer fra og kreditere de som svarer deg, som du får inspirasjon av. Jeg mener det kan være godt å ha tenkt litt igjennom slike "kjøreregler" på forhånd. Kanskje tenke på det at i et PLN er samarbeid et av de drivende elementene. 

Deretter villle jeg ha meldt meg inn i ulike online samarbeidsarenaer. Det er vel ikke til å komme utenom at en må bruke ulike sider/vertøy hvor en trenger en egen konto. Et godt sted kan være Facebook og Twitter. Nings er online ringer av folk med samenfallende interesser. Et god sted å begynne kan være Del og Bruk, det er ikke så høy aktivitet som det var for 3 år siden. Da kan det være lurt å melde seg inn i utenlandske Nings

Facebook kan brukes til så mye mer enn bare lese hva naboen gjorde fredag kveld. Det er mange gode Sider og Grupper å melde seg inn i. Her opplever jeg også at delingsviljen og hjelpestyrken står klar. Det tar kanskje litt tid å finne de rette sider, men igjen blir det å se hva andre har "likt".  Twitter, Facebook og en Ning, kan være en god start for å bygge et godt PLN. Når en har  en har brukt de aktivt for å bygge opp et digitalt nettverk kan en fokusere videre. Det kan være at mange har Facebook, men ikke har tenkt på å bruke det som en del av sitt PLN. Da er det å snu litt på tankegangen og søke på aviser, bedrifter, organisasjoner etc. som ligger innenfor interesseområdet.



Det er viktig at en i begynnelsen forsøker seg litt med å spørre om ulike ting, takke for respons, rett å slett tørre å kaste seg ut der. Forsøk også å hjelpe andre om du ser det er noe du har kunnskap om, selv om du selv synes at spørsmålet kan være banalt. Det er ikke banalt for den som spør. Men ikke spør om spørsmål du lett kan finne ut av selv. Bruk aktivt arenaer som er gode for deling av informasjon; TED Talks,  Wikies, blogs, nyhetsartikkler, fagtidskrifter. Husk at de andre også føler seg gjerne like sårbar i begynnelsen de også. Her tror jeg på vennlighet og ikke en ovenfra og ned holdning.   

Husk at en må være en aktiv deltaker for å bygge opp sitt PLN, det vil både ta tid og krefter, men er verdt det! Noen liker best å skille mellom privatliv og profesjonelle liv og har derfor to ulike kontoer. Jeg personlig er fornøyd med å bruke en konto som er en blanding mellom privatliv og mitt profesjonelle liv. Men dette er noe en kan tenke over før en begynner. 


torsdag 7. november 2013

SlideShare - noe mer en online PP

Hvis vi tenker at meningen med presentasjoner er at ulike folk skal se/få inspirasjon og lære av de, er SlideShare tingen. SlideShare gir deg tilgang til personer, kunnskap og informasjon på en lett og grei måte. En av hovedtankene i et PLN er jo å lett få tilgang til andre personer, et "møterom". Og det kan SlideShare være. En delingsarena, hvor du kan lære, men også hvor du kan dele av din kunnskapsbase. 



Hva er Slideshare? Det er vel den største presentsjons delingsside i verden. Det er ikke bare en delingsarena for "PowerPoints" på nettet, men dokumenter, PDF, videoer og webinarer deles. Alle presentasjonene kan lett bygges inn i websider, blogger og kan lett deles ved hjelp av sosiale medier, slik som Twitter, Faceboook og Linkedin. Det er Linkedin som eier SlideShare. Pinterest (kommentert tidligere i en blogg) er også integrert i SlideShare plattformen. 

Brukere kan bli medlem av ulike grupper, følge disse og følge ulike personer. Slideshare kan brukes for å fremme teknologi, bedrifter, konferanser, ideer etc. 
Hver persentasjon har hver sin unike url, eller finne presentasjoner ved hjelp av tags og tema og ulike communities. Du kan kommentere presentasjonene eller like de. Lett å dele via sosiale nettverk eller egen blogg. Det er gratis å åpne en konto, men da blir alle dine SlideShares åpen for alle. Om du er villig til å betale, kan du  lage presentasjoner som kan være mer private. 

For meg er det at SlideShare er så lett å bruke og fungerer så sømløst med andre vertøy som gjør det tiltalende. Ved siden av det at det er en fin "møteplass" for nye ideer og lett å dele. 



Hiv deg utpå og lag en SlideShare - Kanskje andre har nytte av akkurat det du kan?