Sider

fredag 8. november 2013

Bygge ditt eget PLN?

Først ville jeg ha tenkt litt igjennom hvordan jeg skal opptre i et PLN. Noen av "reglene" kommer underveis, men det er godt å ha tenkt litt igjennom det å være positiv, klar (ikke bruke ironi, hvor det kan misforstås), alltid referere til den du har fått ideer fra og kreditere de som svarer deg, som du får inspirasjon av. Jeg mener det kan være godt å ha tenkt litt igjennom slike "kjøreregler" på forhånd. Kanskje tenke på det at i et PLN er samarbeid et av de drivende elementene. 

Deretter villle jeg ha meldt meg inn i ulike online samarbeidsarenaer. Det er vel ikke til å komme utenom at en må bruke ulike sider/vertøy hvor en trenger en egen konto. Et godt sted kan være Facebook og Twitter. Nings er online ringer av folk med samenfallende interesser. Et god sted å begynne kan være Del og Bruk, det er ikke så høy aktivitet som det var for 3 år siden. Da kan det være lurt å melde seg inn i utenlandske Nings

Facebook kan brukes til så mye mer enn bare lese hva naboen gjorde fredag kveld. Det er mange gode Sider og Grupper å melde seg inn i. Her opplever jeg også at delingsviljen og hjelpestyrken står klar. Det tar kanskje litt tid å finne de rette sider, men igjen blir det å se hva andre har "likt".  Twitter, Facebook og en Ning, kan være en god start for å bygge et godt PLN. Når en har  en har brukt de aktivt for å bygge opp et digitalt nettverk kan en fokusere videre. Det kan være at mange har Facebook, men ikke har tenkt på å bruke det som en del av sitt PLN. Da er det å snu litt på tankegangen og søke på aviser, bedrifter, organisasjoner etc. som ligger innenfor interesseområdet.Det er viktig at en i begynnelsen forsøker seg litt med å spørre om ulike ting, takke for respons, rett å slett tørre å kaste seg ut der. Forsøk også å hjelpe andre om du ser det er noe du har kunnskap om, selv om du selv synes at spørsmålet kan være banalt. Det er ikke banalt for den som spør. Men ikke spør om spørsmål du lett kan finne ut av selv. Bruk aktivt arenaer som er gode for deling av informasjon; TED Talks,  Wikies, blogs, nyhetsartikkler, fagtidskrifter. Husk at de andre også føler seg gjerne like sårbar i begynnelsen de også. Her tror jeg på vennlighet og ikke en ovenfra og ned holdning.   

Husk at en må være en aktiv deltaker for å bygge opp sitt PLN, det vil både ta tid og krefter, men er verdt det! Noen liker best å skille mellom privatliv og profesjonelle liv og har derfor to ulike kontoer. Jeg personlig er fornøyd med å bruke en konto som er en blanding mellom privatliv og mitt profesjonelle liv. Men dette er noe en kan tenke over før en begynner. 


1 kommentar:

  1. Her likte jeg godt at du hadde lagt inn en Slideshare-presentasjon. Den gjør at en får en grei oppsummering av dine tanker rundt dette. Det er ingen tvil om at flere av oss er usikre i begynnelsen på hvilke kjøreregler som gjelder på de forskjellige arenaer. Liker godt det du sier om at en skal forsøke å hjelpe, selv om spørsmålet kan virke banalt. God regel å etterfølge. Du avslutter med at prosessen med å bygge opp et PLN kan ta tid og krefter, men er verdt det. Godt å høre!

    SvarSlett