Sider

fredag 14. oktober 2016

Smart læring?

Smart læring, nok et kurs alle lærere burde gjennomføre. Jeg kommer til å anbefale det på det strekeste og håper det blir nye muligheter til våren.

Det som aller sterkest sitter igjen hos meg er hva "multitasking" gjør med vår læring og hvordan oppmerksomheten vår kan bygge nye strukturer i hjernen. For elevene våre er dette utrolig viktig, de trenger å lage seg mange ulike strukturer i sin hjerne. Dette tror jeg er et felt som ikke snakkes om i skolene idag. Mange andre av temaene vi har hatt så langt på planen i dette studiet, opplever jeg at vi snakker litt om i skolen. Sosiale medier feks, hvordan forholde oss til det i skolen på en god måte i forhold til læring? Jeg tror ikke alltid at diskusjonene bærer preg av at alle har god kjenneskap til de fleste sosiale medier på en grunnleggende måte og at alle lærere/skolefolk har tatt de fleste i bruk for å få mer kjennskap. Men vi diskuterer det i hvertfall. Vi har vel kanskje også snakket litt om oppmerksomhet og forstyrrelser, men ikke om hva det gjør med hjernen vår.

Jeg har i den siste tiden snakket litt i personalet om PLN (personlig læringsnettverk). Hvor jeg først har spurt om noen har det, mange vet ikke helt hva det er og mange sier nei, det har de ikke. Men om jeg fører videre om de bruker ulike Facebook grupper, Instagram, Pinterest etc, så svarer de fleste bereftende på det. Når jeg så sier at dette er en del av deres PLN, så blir de oppmerksom på hva dette er og jeg oppfordrer alle til å bli bevisst sitt PLN og bruke det. Og det ønsker vi også at lærerne tar med seg til elevene, at elevene kan bruke sosiale medier også for å lære. Mange elever bruker sosiale medier i læring, men ikke i den læringen som skjer på skolen. Og læring er læring, uansett hvor det foregår.

Jeg har blogget litt i forbindelse med andre studier, men det stopper litt der. Hver gang tenker jeg at jeg kanskje skal forsøke å videreutvikle min egen "stemme" og reflektere og dele mer, men det er liksom ikke helt meg. Jeg er jo en ivrig leser av andres blogg, men de senere årene så er det noen få blogger jeg følger. De som er aktive.... Slik som jeg ikke er.


1 kommentar:

  1. Har samme opplevelse som deg. Vi snakker om noe i skolen, men veldig lite om hvilke muligheter som ligger i særlig bruk av sosiale medier og annen teknologi. Ellers tror jeg du ville klare deg fint som blogger :)

    SvarSlett